2009

Ambasada Japonii w Polsce
Festiwal został oraz dofinanowany przez Województwo Zachodniopomorskie